Interferencja

Prądy interferencyjne (tzw. Nemeca)– są to prądy przemienne średniej częstotliwości. (np. interdyn,interdynamic). Aplikuje się je za pomocą czterech elektrod, przyłożonych do ciała pacjenta w taki sposób, aby tworzyły dwa krzyżujące się obwody prądowe. W wyniku interferencji powstaje bodziec leczniczy w obrębie danego obszaru ciała pacjenta. Mają działanie przeciwbólowe, usprawniają krążenie obwodowe, procesy odżywcze i przemianę materii tkanek. Pobudzają osłabione mięśnie szkieletowe, np. wskutek długotrwałej choroby, unieruchomienia gipsowego. Zmniejszają napięcie  współczulnego układu nerwowego.

Zastosowanie:

– leczenia zespołów bólowych narządu ruchu,
– stymulacja mięśni w zanikach prostych,
– porażenia, niedowłady, przykurcze,
– elektrogimnastyka sportowców celem zwiększenia siły i masy mięśniowej,
– w chorobach zwyrodnieniowych stawów,
– w stanach pourazowych: skręcenia stawów, stłuczenia tkanek miękkich.

Shopping Basket
Messenger icon
Send message via your Messenger App